معجزه آسا این دومین وب معجزه آسا تو کل نته اخبار فصل دو گذاشته شد http://miraculous-ladybug.mihanblog.com 2017-05-27T12:53:56+01:00 text/html 2017-05-27T08:04:02+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com a harry potter fan مارینت و چهار عنصر http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1137 <div align="center"><font size="3">برا امروز زیادتون شد<br>نظر بدید پس فردا دوباره میام<br></font><img src="http://img15.deviantart.net/ddd2/i/2016/362/f/4/elements_by_chloeinka-dat6onj.jpg" alt="Elements by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="653682511" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 1024px; height: 560px; top: 0px;" width="1024" height="560"></div> text/html 2017-05-27T08:00:35+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com a harry potter fan ماچ http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1136 <div align="center"><font size="3">حرفی ندارم<br>دیدم خوشمله<br>گذاشتم<br>مارینت چرا رو ویلچره؟؟؟<br><img src="http://img03.deviantart.net/c0a0/i/2017/004/3/f/time_for_us_by_chloeinka-dau6tzg.jpg" alt="Time for us by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="655369036" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 883px; height: 624px; top: 0px;" width="1024" height="724"></font></div> text/html 2017-05-27T07:58:31+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com a harry potter fan جووووووون؟؟ http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1135 <div align="center"><font size="3">چی شد؟<br><img src="http://img05.deviantart.net/7dfc/i/2017/011/3/5/the_gigantic_reveal_by_chloeinka-dav0w56.jpg" alt="The Gigantic Reveal by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="656771514" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 883px; height: 624px; top: 0px;" width="1024" height="724"><br></font></div> text/html 2017-05-27T07:56:26+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com a harry potter fan سلام پیشی http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1134 <div align="center"><font size="3">تا کت باشه انقدر دور و بر لیدی نپلکه<br><img src="http://img07.deviantart.net/2ebd/i/2017/120/5/7/hello_kitty_by_chloeinka-db7n1ao.jpg" alt="Hello Kitty by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="677960016" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="top: 0px;" width="694" height="390"><br><br></font></div> text/html 2017-05-27T07:54:59+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com a harry potter fan آخرین نبرد http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1133 <div align="center"><font size="3">اوخی کت<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>لیدی باگ هی توجه نکرد اینم اخرش<br><img src="http://img06.deviantart.net/448d/i/2017/123/b/6/last_fight_by_chloeinka-db7z7o3.jpg" alt="Last Fight by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="678528147" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="top: 0px;" width="783" height="440"><br></font></div> text/html 2017-05-27T07:52:21+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com a harry potter fan بدون شرح http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1132 <div align="center"><font size="3">اینا رو برم<br><img src="http://img08.deviantart.net/90c3/i/2017/106/1/4/finally_free__by_chloeinka-db60zy2.jpg" alt="Finally free! by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="675252218" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 1024px; height: 576px; top: 0px;" width="1024" height="576"><br>یا خداااااااااااااااااااااااااااا<br><img src="http://img09.deviantart.net/1eab/i/2017/109/9/b/i_ll_fulfill_your_darkest_wishes__by_chloeinka-db6dcmj.jpg" alt="I'll Fulfill Your Darkest Wishes! by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="675828523" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 1024px; height: 576px; top: 0px;" width="1024" height="576"><br>نههههههههههههههههههههههههههه<br><img src="http://img02.deviantart.net/678f/i/2017/126/4/1/dragon_noir_by_chloeinka-db8aa43.jpg" alt="Dragon Noir by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="679044531" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 1024px; height: 576px; top: 0px;" width="1024" height="576"><br>ابی بهت نمیاااااااااااااااااااااااااد<br><img src="http://img01.deviantart.net/9ea7/i/2017/126/6/9/lady_kingfisher_by_chloeinka-db8aa2d.jpg" alt="Lady Kingfisher by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="679044469" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 1024px; height: 576px; top: 0px;" width="1024" height="576"><br>من رو بگیرین<br><img src="http://img05.deviantart.net/2965/i/2017/118/9/3/storm_by_chloeinka-db7ee1t.jpg" alt="Storm by Chloeinka" class="dev-content-normal" data-embed-id="677556641" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 1024px; height: 576px; top: 0px;" width="1024" height="576"><br><br></font></div> text/html 2017-05-27T07:50:51+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com a harry potter fan تبدیل الیا و کلویی http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1131 با کوامی هاشون<br><img src="http://pre01.deviantart.net/f3bc/th/pre/f/2017/035/d/7/miraculous_season_2_real_volpina__by_ceewewfrost12-daxxgi7.png" alt="Miraculous Ladybug Season 2 Alya (Real) Volpina by CeewewFrost12" class="dev-content-normal" data-embed-id="661650127" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 172px; height: 624px; top: 0px;" width="469" height="1704"><img src="http://orig10.deviantart.net/9193/f/2017/079/3/8/miraculous_queen_bee_by_ceewewfrost12-db2xmfv.png" alt="Miraculous Ladybug [SEASON 2] Queen bee EDIT by CeewewFrost12" class="dev-content-normal" data-embed-id="670055899" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 196px; height: 624px; top: 0px;" width="377" height="1200"> text/html 2017-05-27T07:41:51+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com a harry potter fan باز اومدم http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1130 <div align="center"><font size="3"> من الان وسط امتحانام<br>و تا وسط تیر هم نمی تونم بیام<br>ولی بازم یواشکی میام<br>الانم زیر پتو دارم تایپ می کنم<br>گفتم بیام یه پست بزارم برم<br>10 تیر براتون ادریانا رو تا ته فصل 1 می زارم<br>قسمتا پشت هم ولی یه سری هاشون رو پست آینده می کنم<br>فاصله بگیرن<br>خب اینم یه عکس گوگولی<br>السا دوپان چانگ<br><img src="http://pre04.deviantart.net/e1f0/th/pre/f/2017/139/f/4/elsa_as_marinette_by_ceewewfrost12-db9sdab.png" alt="Elsa As Marinette #2 by CeewewFrost12" class="dev-content-normal" data-embed-id="681568067" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="top: 0px;" width="604" height="339"><br>راپونزل جای کلویی<br><img src="http://pre04.deviantart.net/85db/th/pre/f/2016/360/f/e/chloe_rapunzel_by_ceewewfrost12-dat0owf.png" alt="Rapunzel As Chloe by CeewewFrost12" class="dev-content-normal" data-embed-id="653402895" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 196px; height: 624px; top: 0px;" width="501" height="1596"><br>کیتی نویر<br><img src="http://pre15.deviantart.net/4f91/th/pre/f/2017/083/7/8/emma_agreste_kitty_noir_by_ceewewfrost12-db3cdcw.png" alt="Emma Agreste (Kitty Noir) Miraculous [LIVEACTION] by CeewewFrost12" class="dev-content-normal" data-embed-id="670743968" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" style="width: 353px; height: 624px; top: 0px;" width="673" height="1188"><br></font></div> text/html 2017-05-26T09:48:34+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com sofia lady خبر جدید خیلی خیلی مهم مهم (اولین وب) http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1129 <font size="5">با سلامی دیگر</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><div><font size="5">توماس استراک، &nbsp;جدیدا یه عکسی از یه کمیک در توییترش گذاشته که توش حالیا هویت لیدی باگ رو میفهمه (ترجمه نوشته)</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></div><div><font size="5">الان من موندم واقعا واسه ی فصل دو هستش یا فقط یه کمیکه؟</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><span style="font-size: x-large;">&nbsp;میدونیم که حتما الیا هویت لیدی باگ رو میفهمه ولی ایا عکس العملش &nbsp;به این صورته؟</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><span style="font-size: x-large;">&nbsp;یا فقط یه سرنخی از فصل دوعه؟</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"></div><div><font size="5">نظرررر بدیییدددد</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/cpc04.jpg" alt=""></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2017-05-23T09:33:23+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com sofia lady پروژه جدید ۲۰۱۹ زگ هیرو (اولین وب) http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1128 <font size="5">خب</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><div><font size="5">پروژه ی جدید شرکت زگ یه قهرمان جدیده که یه کارتون کاملا مجزا از معجزه اسا ست و دوستان عزیز نباید اون رو با معجزه اسا یا پیکسی گرل اشتباه بگیرن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"></div><div><font size="5">این عکس رو جرمی ( شیطان خودمون</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><span style="font-size: x-large;">) گذاشته</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"></div><div><font size="5">و ازش به عنوان دختر قهرمان یاد کرده&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></div><div><font size="5">و این فیلم سال ۲۰۱۹ (۲ سال بعد) میاد</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div><font size="5">نظرتون درباره ی این پروژه چیه؟&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><span style="font-size: x-large;">نظرررررر بدییییددددد</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/vps0f.jpg" alt=""></div> text/html 2017-05-21T09:22:40+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com sofia lady عروسک چیبی شخصیت های معجزه اسا http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1127 <p> <font size="5">با سلاممممممممممم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"></p><p><font size="5">اینم از عروسک های گوگولی مون</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></p><p><font size="5">بنظر من پیکسی گرل از همه خشمل تره</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></p><p><font size="5">شما کدوم عروسک رو دوست دارید؟</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></p><p><font size="5">راستی فارغ التحصیلی پایه های اول تا پنجم رو تبریک میگم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></p><p><font size="5">نظظظررررر بدیییییدددددددد که نظرا خیلی کمه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></p><p><font size="5">اگه نظرا زیاد باشه بقیه ی داستان رو میزارم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/yu1il.jpg" alt=""></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/26dj3.jpg" alt=""></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/rtv8y.jpg" alt=""></p> text/html 2017-05-19T09:49:46+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com sofia lady ادیت خیلی خشمل از تیکی http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1125 <p> <font size="5">خیلی نازه</font></p><p><font size="5">کدوم رنگ رو بیشتر دوست دارید؟</font></p><p><font size="5">نظررر بدییییددددد</font></p><p><font size="5"><img title="View source image" class="mainImage" style="width: 829px; height: 525px;" alt="Image result for miraculous ladybug season 2" src="http://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.L_sFMN_TFmGTHcOnKDI3MAEsCo&amp;pid=15.1" data-bm="13" src2="https://i.ytimg.com/vi/xeoKt7m6o3Q/maxresdefault.jpg" kvalue="5089" data-width="1280" data-height="720"></font></p> text/html 2017-05-18T11:37:04+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com sofia lady جوک های معجزه اسا ( مهم) http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1065 <p> <font size="6">خبببببببببب</font></p><p><font size="6">اینم از این سری </font></p><p><font size="6">ببخشید اگه بی مزه ست</font></p><p><font size="6">نظرررررررررررر بدییییییددددددد</font></p><p><font size="6">و مراجعه کنید به ادامه مطلب</font></p><p><font size="5"><br></font></p> text/html 2017-05-17T10:41:31+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com sofia lady عذر خواهی برای غیبت+ من برگشتم http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1123 <p> <font size="5">با سلام و عرض درود بر طرفداران معجزه اسای عزیز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></p><p><font size="5">واقعا دلم برای همتون تنگ شده بود</font></p><p><font size="5">بخصوص وقتی دستم رو کیبورد لپتابم میرفت<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> ( الان می گید میتونستی بر پای لپ تاباونوقت پست نمیزاشتی؟<img height="19" style="height: 23px;" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif">)</font></p><p><font size="5">به هر حال از ته دل میگم خیلی دلم براتون تنگ شده بود</font></p><p><font size="5">به زودی بعد از امتحانات این وب پست بارون میشود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></p><p><font size="5">نظررررر بدییییییییددددد و بگید نظرتون درباره ی برگشت من چیه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></p> text/html 2017-05-03T12:01:52+01:00 miraculous-ladybug.mihanblog.com ♥تانیا♥ دو کمیک جدید http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1122 <font size="6">اینم از کمیکا نظر بدین ^^</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8282164776/Capture.PNG" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8293873350/daf.PNG" alt=""><font size="6"><br></font><div><br></div></div>