معجزه آسا این دومین وب معجزه آسا تو کل نته اخبار فصل دو گذاشته شد tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com 2017-03-25T03:05:49+01:00 mihanblog.com من برگشتممممم^o^ + (کپی از ادیت ها ممنوع-_- ) 2017-03-24T05:45:08+01:00 2017-03-24T05:45:08+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1088 Alexa lovely سلام سلام سلام به همگی بعد یه قرن اومدم پست بزارم...اول از همه عیدتون مبارکدوم اینکه....   معذرت میخوام که این چند وقت نبودم،به دلیل امتحانات گوشی نداشتم....اینم یه سری ادیت از یه بنده خدا تو اینستا:بعد مدت ها اومدم پست بزارم حداقل یه نظر بدید پستم بی آب و علف نمونه سلام سلام سلام به همگی بعد یه قرن اومدم پست بزارم...
اول از همه عیدتون مبارک
دوم اینکه....   معذرت میخوام که این چند وقت نبودم،به دلیل امتحانات گوشی نداشتم....

اینم یه سری ادیت از یه بنده خدا تو اینستا:


بعد مدت ها اومدم پست بزارم حداقل یه نظر بدید پستم بی آب و علف نمونه
]]>
نتیجه ی نظر سنجی کارنامه 2017-03-20T07:37:41+01:00 2017-03-20T07:37:41+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1087 ♥تانیا♥ از همه ممنون که شرکت کردین واقعا افرین به همتون معلوم شد کلی نمره بیستی تو وبمون داریم توی نظر سنجی جدید شرکت کنین میخوایم ببینیم کیا عید مسافرت میرن از همه ممنون که شرکت کردین واقعا افرین به همتون 
معلوم شد کلی نمره بیستی تو وبمون داریم 
توی نظر سنجی جدید شرکت کنین میخوایم ببینیم کیا عید مسافرت میرن
]]>
عیدتون مبارک :))))))))))))) 2017-03-20T07:27:57+01:00 2017-03-20T07:27:57+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1086 ♥تانیا♥ سالللل نو شدهههههههههههههههسال 96 شروع شددددددددههپس حدودا یک سالی میشه که ما وبو ساختیم از همتون ممنونم که همراهیمون کردینتوی این سال ما خبرای خوب و بد زیادی رو شنیدیم و ممنون که در همه شرایط صبور بودین امیدوارم سال خوبی داشته باشین  سالللل نو شدههههههههههههههه
سال 96 شروع شددددددددهه
پس حدودا یک سالی میشه که ما وبو ساختیم از همتون ممنونم که همراهیمون کردین
توی این سال ما خبرای خوب و بد زیادی رو شنیدیم 
و ممنون که در همه شرایط صبور بودین امیدوارم سال خوبی داشته باشین 
]]>
داستان ادریانا فصل ۱ قسمت ۸ 2017-03-01T03:52:01+01:00 2017-03-01T03:52:01+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1085 a harry potter fan سلام به همهدلم براتون تنگیده بودولی متاسفانه معلمم درک نمی کنه من نیاز دارم برم نتهی مشق مشق مشقهی امتحان پشت امتحانهی پرسش کلاسی های الکی پشت همدیگهکلا نابودم کرده بودانقدر که رمزم هم یادم رفتبیخیال حالاگفته بودم این قسمت ولفیناست آره؟پس بکوب برو ادامهالبته گر یاد رفته داستان از چه قرار بودبزن اینجا تا قسمت ۷ رو بخونیاگرم یادته که چه بهترقراره هویت هاک ماف لو برهقسمت نه کشف هویتهقسمت ده هم قراره ادرینت به هم برسنببخشید مخم خیلی کار نمی کرداین قسمت دو بخشیه
سلام به همه
دلم براتون تنگیده بود
ولی متاسفانه معلمم درک نمی کنه من نیاز دارم برم نت
هی مشق مشق مشق
هی امتحان پشت امتحان
هی پرسش کلاسی های الکی پشت همدیگه
کلا نابودم کرده بود
انقدر که رمزم هم یادم رفت
بیخیال حالا
گفته بودم این قسمت ولفیناست آره؟
پس بکوب برو ادامه
البته گر یاد رفته داستان از چه قرار بود
بزن اینجا تا قسمت ۷ رو بخونی
اگرم یادته که چه بهتر
قراره هویت هاک ماف لو بره
قسمت نه کشف هویته
قسمت ده هم قراره ادرینت به هم برسن
ببخشید مخم خیلی کار نمی کرد
این قسمت دو بخشیه
]]>
مینی اپیزود قسمت دوم سوم و چهارم 2017-02-23T10:06:53+01:00 2017-02-23T10:06:53+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1084 ♥تانیا♥ خب اینم مینی اپیزود قسمت های جدیدش که کفته بودین بزارماینا رو از کانال❤ladynoir❤گرفتم از نماشاامیدوارم خوشتون بیاد مینی اپیزود دوممینی اپیزود سوممینی اپیزود چهارمنظر یادتون نره اگه تونستین برین توی کانال لیدی نویر توی نماشا هم نظر بدین ازش ممنونم خب اینم مینی اپیزود قسمت های جدیدش که کفته بودین بزارم

اینا رو از کانال

❤ladynoir❤

گرفتم از نماشا

امیدوارم خوشتون بیاد 

مینی اپیزود دوم


مینی اپیزود سوم


مینی اپیزود چهارم


نظر یادتون نره اگه تونستین برین توی کانال لیدی نویر توی نماشا هم نظر بدین ازش ممنونم

]]>
کفش های مدل لیدی باگی 2017-02-23T08:51:33+01:00 2017-02-23T08:51:33+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1083 ♥تانیا♥ خبببب من از اینا نمیخواممن از ینا نمیخوامنمخیوام نمیخوام نممییییییییییییخوامولیییییییییییییییییییییییییخداییش میخوامممممارزو بر من عیب نیست خبببب من از اینا نمیخوام
من از ینا نمیخوام
نمخیوام نمیخوام 
نممییییییییییییخوام
ولییییییییییییییییییییییییی
خداییش میخواممممم
ارزو بر من عیب نیست

]]>
لیدی باگ در نیویورک؟ 2017-02-23T08:40:36+01:00 2017-02-23T08:40:36+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1082 ♥تانیا♥ بچه ها میخوام برم سراغ اخبار این مدت ازتون واقعا معذرت میخوام وب رو کلا این مدت ول کردم خب جرمی جون این عکس رو توی انستاگرامش پست کرده و نوشته(بزودی لیدی باگ در نیویورک)به نظرتون برای چی قراره لیدی باگ در نیویورک باشه؟بعضی ها میگن این یه قسمت ویژس که قراره پیکسی گرلم توش باشه و لیدی و پیکسی گرل همو ببیننولی من شک دارم چون خیلی وقت پیش بر طبق اخباری که گذاشتیم معلوم شد داستان لیدی باگ و پیکسی گرل جداست هرچی باشه مطمئنم مثل همیشه معجزه آسا میترکونهمنتظر نظراتتون هستم ممنون که تو این مدت بچه ها میخوام برم سراغ اخبار این مدت ازتون واقعا معذرت میخوام وب رو کلا این مدت ول کردم 

خب جرمی جون این عکس رو توی انستاگرامش پست کرده و نوشته

(بزودی لیدی باگ در نیویورک)

به نظرتون برای چی قراره لیدی باگ در نیویورک باشه؟

بعضی ها میگن این یه قسمت ویژس که قراره پیکسی گرلم توش باشه و لیدی و پیکسی گرل همو ببینن
ولی من شک دارم چون خیلی وقت پیش بر طبق اخباری که گذاشتیم معلوم شد داستان لیدی باگ و پیکسی گرل جداست
 هرچی باشه مطمئنم مثل همیشه معجزه آسا میترکونه
منتظر نظراتتون هستم ممنون که تو این مدت بازم به وب سر زدین
]]>
کمیک جدید : نینو بر علیه اقای اگرست 2017-02-09T03:36:53+01:00 2017-02-09T03:36:53+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1081 sofia lady اینم کودتای نظامی نینو بر علیه دولت ستمگراگرستعاشق تابلوی اعتراضیشم ببخشید یه چند وقت نبودیم..... ولی بزودی بازم پست میزارمنظرررررررررررر بدیییییییدددددد  اینم کودتای نظامی نینو بر علیه دولت ستمگر
اگرست
عاشق تابلوی اعتراضیشم 
ببخشید یه چند وقت نبودیم..... ولی بزودی بازم پست میزارم
نظرررررررررررر بدیییییییدددددد 
آپلود عکس
]]>
آهنگ عشق مخفیانه از قسمت ویژه ی کریسمس معجزه آسا با زیرنویس فارسی 2017-02-06T08:44:00+01:00 2017-02-06T08:44:00+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1080 ♥تانیا♥ قرار بود این ویدیو رو خیلی وقت پیش بزارم ولی ظاهرا زیرنویسش عمل نمی کرد برای همین مجبور بودم یه برنامه ی دیگه بگیرم ک خیلی پیدا کردنش سخت بود ولی متاسفانه الان نمیتونم این ویدیو رو برای دانلود بزارم فعلا ب صورت آنلاین باید ببینینشبه مناسبت بیست شدن کار ناممقراره بجای شیرینیبهتون زیرنویس فارسی قسمت ویژه ی کریسمس رو بدمپس منتظر اپدیت های جدیدم باشید قرار بود این ویدیو رو خیلی وقت پیش بزارم 
ولی ظاهرا زیرنویسش عمل نمی کرد
 برای همین مجبور بودم 
یه برنامه ی دیگه بگیرم 
ک خیلی پیدا کردنش سخت بود 
ولی متاسفانه الان نمیتونم این ویدیو رو برای دانلود بزارم 
فعلا ب صورت آنلاین 
باید ببینینش
به مناسبت بیست شدن کار نامم
قراره بجای شیرینی
بهتون زیرنویس فارسی 
قسمت ویژه ی کریسمس رو بدم
پس منتظر اپدیت های جدیدم باشید
]]>
کمیک گرمای دستات 2017-01-20T08:29:33+01:00 2017-01-20T08:29:33+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1079 ♥تانیا♥ عاقا من به یک نتیجه ای رسیدم :|اگه آلیا انقدر تلاشی که برای رسوندن مارینت به آدرین رو کرد برای پیدا کردن هویت لیدی باگ و کت نویر میکردتا الان شیشصد بار قسمت کشف هویت داشتیم :|نظر بدین تانیا پوسید :|خداییش عاشق قیافه ی آلیا آخرشم  عاقا من به یک نتیجه ای رسیدم :|
اگه آلیا انقدر تلاشی که برای رسوندن مارینت به آدرین رو کرد برای پیدا کردن هویت لیدی باگ و کت نویر میکرد
تا الان شیشصد بار قسمت کشف هویت داشتیم :|

نظر بدین تانیا پوسید :|

خداییش عاشق قیافه ی آلیا آخرشم 

]]>
نظرسنجی جدید 2017-01-19T13:02:03+01:00 2017-01-19T13:02:03+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1078 ♥تانیا♥ عاقایون خعانوما :|به دلیل کمبود سوال برای نظرسنجی :|میخوام یکم در زندگی شخصیتون کنجکاوی (فوضولی) کنم ^_^نظر سنجی جدید وب اینه▪_▪ نمره کارنامه ترم اولت چند میشه یا چند شده ؟:|لطفا صادق باشین :| ~بنی عادم اعضای یک پیکرند~:| ~چو ایران نباشد تن من مباد~:|~معجزه آسا یه قهرمان بسوی بدی ها وقتی میان~ :|اینجانب تانیا از شدت سنگین بودن سوال نظرسنجی تا روز اعلام نتیجه ی نظرسنجی تعطیل رسمی اعلام میکنم :|و دوباره اینجانب تانیا از شدت استرس اعلام نمره ی کارنامم در هفته ی عاینده الان اینجو عاقایون خعانوما :|
به دلیل کمبود سوال برای نظرسنجی :|
میخوام یکم در زندگی شخصیتون کنجکاوی (فوضولی) کنم ^_^
نظر سنجی جدید وب اینه▪_▪
 نمره کارنامه ترم اولت چند میشه یا چند شده ؟:|
لطفا صادق باشین :| 

~بنی عادم اعضای یک پیکرند~:| 
~چو ایران نباشد تن من مباد~:|
~معجزه آسا یه قهرمان بسوی بدی ها وقتی میان~ :|
اینجانب تانیا از شدت سنگین بودن سوال نظرسنجی 
تا روز اعلام نتیجه ی نظرسنجی تعطیل رسمی اعلام میکنم :|
و دوباره اینجانب تانیا از شدت استرس اعلام نمره ی کارنامم در هفته ی عاینده الان اینجوری براتون خوکر (خل + پوکر ) :| میزنم :|
]]>
مینی اپیزود قسمت اول کامل (اولین وب) 2017-01-19T12:42:03+01:00 2017-01-19T12:42:03+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1077 ♥تانیا♥ خب مدیر اومد با قسمت اول مینی اپیزود هنو خودم ندیدمگفتم اول برای شما بزارماسم این قسمت : دَفتر [نظر یادتون نرههه خب مدیر اومد با قسمت اول مینی اپیزود 
هنو خودم ندیدم
گفتم اول برای شما بزارم
اسم این قسمت : دَفتر 

[

نظر یادتون نرههه
]]>
تولد توماس استراک 2017-01-18T12:19:49+01:00 2017-01-18T12:19:49+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1076 sofia lady دیروز تولد نویسنده ی معجزه اسا بودخالق این کارتون قشنگبا این که خیلی هرسمون داد برای فصل دوولی بازم تولد این کارگردان عالی رو تبریک میگم نظر تون رو بگید  دیروز تولد نویسنده ی معجزه اسا بود
خالق این کارتون قشنگ
با این که خیلی هرسمون داد برای فصل دو
ولی بازم تولد این کارگردان عالی رو تبریک میگم 
نظر تون رو بگید 

]]>
کمیک جدید :خدا موقع آفرینش من 2017-01-15T07:20:18+01:00 2017-01-15T07:20:18+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1075 sofia lady ساخت خودمالبته برای من یه لیوان نبود یه گالن بودنظرررررررررررر بدیییییییدددددد  ساخت خودم
البته برای من یه لیوان نبود یه گالن بود
نظرررررررررررر بدیییییییدددددد 

]]>
کمیک جدید : من و گوگل 2017-01-13T05:26:17+01:00 2017-01-13T05:26:17+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1074 sofia lady گوگل هم طرفدار معجزه اسا بود نمیدونستیما اصلا کم مونده ترامپ بیاد کلاه کت نویر سرش کنهنظرررررررررررر بدیییییییدددددد  گوگل هم طرفدار معجزه اسا بود نمیدونستیما 
اصلا کم مونده ترامپ بیاد کلاه کت نویر سرش کنه
نظرررررررررررر بدیییییییدددددد 

]]>