معجزه آسا این دومین وب معجزه آسا تو کل نته اخبار فصل دو گذاشته شد tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com 2017-04-25T01:03:02+01:00 mihanblog.com معجزه آسا جز برنامه های برتر در ایتالیا 2017-04-24T10:29:06+01:00 2017-04-24T10:29:06+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1108 ♥تانیا♥ خب خب خب تانیا اومده با یه خبر تبریک به همه ی طرفدارای معجزه آسا لیدی باگ چون این برنامه داخل ایتالیا جز برنامه های برتر و پر طرفدار شدگرچه هممون میدونم اگع توی ایران پخش می شد جرمی خودش میفهمید چقد طرفدار توی ایران داره-_-کیا موافقن ؟ خب خب خب 

تانیا اومده با یه خبر 

تبریک به همه ی طرفدارای معجزه آسا لیدی باگ 

چون این برنامه داخل ایتالیا جز برنامه های برتر و پر طرفدار شد

گرچه هممون میدونم اگع توی ایران پخش می شد 

جرمی خودش میفهمید چقد طرفدار توی ایران داره-_-

کیا موافقن ؟

]]>
نمیدونم 2017-04-16T11:12:28+01:00 2017-04-16T11:12:28+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1106 ♥تانیا♥ فقط یه کلمههههههووووووووووواااااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟:| فقط یه کلمهههههه
ووووووووووواااااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:|

]]>
ساختن فصل 3 در حال اتمامه 2017-04-16T10:57:33+01:00 2017-04-16T10:57:33+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1105 ♥تانیا♥ امروز چقد خبر داریم خب اینم یه خبر دگ که همتونو خوشحال میکنه یه نفر توی توییتر از توماس پرسیده روزت چطور بود ؟ و توماس جواب داد:مرسی از اینکه پرسیدی ما نوشتن یه قسمت فوقالعاده دیگه که مغزتونو میپوکونه (نمیدونم ترجمه تخصصیش چی میشه :|) رو تموم کردیمفقط 6 قسمت دیگه مونده تا نوشتن فصل 3 تموم بشهنمیشه فصل 3 رو بیخیال شی و فقط فصل 2 رو زود بدی بیرون یه ملت منتظرنانظرتونو با من بدبخت درمیون بزارین -_-با تچکر +_+ امروز چقد خبر داریم 

خب اینم یه خبر دگ که همتونو خوشحال میکنه 

یه نفر توی توییتر از توماس پرسیده روزت چطور بود ؟
 
و توماس جواب داد:
مرسی از اینکه پرسیدی ما نوشتن یه قسمت فوقالعاده دیگه که مغزتونو میپوکونه (نمیدونم ترجمه تخصصیش چی میشه :|) رو تموم کردیم
فقط 6 قسمت دیگه مونده تا نوشتن فصل 3 تموم بشه


نمیشه فصل 3 رو بیخیال شی و فقط فصل 2 رو زود بدی بیرون یه ملت منتظرنا
نظرتونو با من بدبخت درمیون بزارین -_-
با تچکر +_+


]]>
اسم کوامی زنبور انتخاب شد^^ 2017-04-16T10:40:16+01:00 2017-04-16T10:40:16+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1104 ♥تانیا♥ خب خبخب بلخره بعد مدت ها با یه خبر درست حسابی اسم کوامی زنبور انتخاب شداین خبر تایید شدس ظاهراتوماس توی توییتر یه مسابقه راه انداخته که مردماسم پیشنهادی خودشونو برای کوامی زنبور انتخاب کنن و اسمی که انتخاب شدپولن است پولن (pollen) در انگلیسی به معنی گرده استپس معنی اسم کاملا به کوامی زنبور میخوره نظرتون درباره ی این اسم چیه؟اها راستی اینم عکسی که توماس توی توییتر برنده مسابقه انتخاب اسم رو اعلام میکنه خب 
خب
خب 
بلخره بعد مدت ها با یه خبر درست حسابی 
اسم کوامی زنبور انتخاب شد
این خبر تایید شدس 
ظاهرا
توماس توی توییتر یه مسابقه راه انداخته که مردم
اسم پیشنهادی خودشونو برای 
کوامی زنبور انتخاب کنن و اسمی که انتخاب شد

پولن است 
پولن (pollen) در انگلیسی به معنی گرده است
پس معنی اسم کاملا به کوامی زنبور میخوره 
نظرتون درباره ی این اسم چیه؟
اها راستی اینم عکسی که توماس توی توییتر برنده مسابقه انتخاب اسم رو اعلام میکنه

]]>
کت نویر چیبی 2017-04-16T10:32:42+01:00 2017-04-16T10:32:42+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1103 ♥تانیا♥ جرمی ای جرمی باز عکس اوردی جرمی دارارادام چیبی نویر نیز منتشر شد خیلی بامزن خداییش  جرمی ای جرمی باز عکس اوردی جرمی
 دارارادام 
چیبی نویر نیز منتشر شد 
خیلی بامزن خداییش 
]]>
شایعات درباره ی عوض شدن تاریخ شروع فصل 2 2017-04-05T06:03:17+01:00 2017-04-05T06:03:17+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1102 ♥تانیا♥ سلام به همگیاخیرا اخباری من توی خیلی از وبا دیدم پخش شده که نوشتن جزمی در حال صدا برداریه فصل 2 ئه و فصل 2 خیلی زود تر از قبل رو نمایی میشه متاسفانه باید بگم این اخبار کاملا اشتباهه و باور نکنیناون پستایی که جرمی توی اینستاگرامش گذاشته بود مربوط به یک فیلمه به اسم ملودیکه جرمی در حال ساختشه و ویدیو گذاشته که داره اهنگای فیلمو ضبط میکنهاگه توجه میکردین توی پستای جرمی میتونستین هشتگ فیلم ملودی رو ببینین کهجرمی گذاشته اینم عکسشهخب متاسفانه باید بگم تاریخ شروع فصل 2 هنوزم مثل قبله یعن سلام به همگی

اخیرا اخباری من توی خیلی از وبا دیدم پخش شده 
که نوشتن جزمی در حال صدا برداریه فصل 2 ئه 
و فصل 2 خیلی زود تر از قبل رو نمایی میشه 

متاسفانه باید بگم این اخبار کاملا اشتباهه و باور نکنین
اون پستایی که جرمی توی اینستاگرامش گذاشته بود مربوط به یک فیلمه به اسم ملودی
که جرمی در حال ساختشه و ویدیو گذاشته که داره اهنگای فیلمو ضبط میکنه
اگه توجه میکردین توی پستای جرمی میتونستین هشتگ فیلم ملودی رو ببینین که
جرمی گذاشته اینم عکسشهخب متاسفانه باید بگم تاریخ شروع فصل 2 هنوزم مثل قبله یعنی به امکان زیاد
اواخر مرداد یا شهریور 
خوشحال میدم نظر بدین
]]>
خبرجدید تاریخ منتشر فصل دو 2017-04-04T09:11:01+01:00 2017-04-04T09:11:01+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1101 Alexa lovely جرمی تو اینستاش فیلمی رو پست کرد که نشون میده فصل دو حاضره و درحال صداگذاریه و گفت که چهار ماه دیگه منتشر میشهبا عرض معذرت نتونستم ویدیو رو بزارم جرمی تو اینستاش فیلمی رو پست کرد که نشون میده فصل دو حاضره و درحال صداگذاریه و گفت که چهار ماه دیگه منتشر میشه

با عرض معذرت نتونستم ویدیو رو بزارم
]]>
عکس نوشته ی لیدرینی 2017-04-04T08:33:22+01:00 2017-04-04T08:33:22+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1100 ♥تانیا♥ معنیش:تو لبخند اونو داری ...
تو لبخند اونو داری ...

]]>
عکس نوشته ی غمگین کت نویر 2017-04-04T08:29:34+01:00 2017-04-04T08:29:34+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1099 ♥تانیا♥ معنیش :+سلام حالت چطوره؟-من خوبم من دارم دروغ میگمدر واقع من دارم از درون میمیرم
معنیش :

+سلام حالت چطوره؟
-من خوبم 
من دارم دروغ میگم
در واقع من دارم از درون میمیرم


]]>
برنامه های جدید لیدی باگ معجزه اسا با حضور قهرمان های چیبی 2017-04-04T07:53:37+01:00 2017-04-04T07:53:37+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1098 ♥تانیا♥ خب خب خب مدیر اومده با خبرررررررررررررررامسال ما نه تنها باید منتظر فصل 2 باشیم بلکهباید منتظر برنامه ی ویژه ی قهرمانامون لیدی باگ و کت نویر به صورت چیبی باشیم چیبی یه مدل بامزه از قهرماناس که در ادامه عکساشو میبینین خوب متوجه میشینجرمی این عکسو توی اینستاگرامش پست کرده و کپشن عکس اینه : این خیلی بامزست چرا یک برنامه ی ویژه برای چیبی معجزه آسا راه نندازیم ؟خب ما در حال ساختش هستیم تاریخ اکران 2017(یعنی امسال .-.)خب اینم از خبر و البته جرمی چند روز بعدش عکسای بیشتری از لیدی باگ چیبی گذا خب خب خب مدیر اومده با خبررررررررررررررر
امسال ما نه تنها باید منتظر فصل 2 باشیم بلکه
باید منتظر برنامه ی ویژه ی قهرمانامون لیدی باگ و کت نویر به صورت چیبی باشیم 
چیبی یه مدل بامزه از قهرماناس که در ادامه عکساشو میبینین خوب متوجه میشین
جرمی این عکسو توی اینستاگرامش پست کرده 


و کپشن عکس اینه : این خیلی بامزست چرا یک برنامه ی ویژه برای چیبی معجزه آسا راه نندازیم ؟خب ما در حال ساختش هستیم تاریخ اکران 2017(یعنی امسال .-.)

خب اینم از خبر و البته جرمی چند روز بعدش عکسای بیشتری از لیدی باگ چیبی گذاشته 


و همین طور یه مدل چیبی از پیکسی گرل هم گذاشته


نظرتون از برنامه ی جدید چیه ؟ 
کیا میبیننش ؟
منکه حاضرم روزی ده بار ببینم 
]]>
نامه هایی که طرفدارا لیدی باگ برای جرمی فرستادن 2017-04-04T07:42:11+01:00 2017-04-04T07:42:11+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1097 ♥تانیا♥ -____________________-میدونم برا تبریک تولد جرمی کوچولومون دیره ولی خواستم یه عکسو بهتون نشون بدم که ببینین جرمی چقد کادو و نامه گرفت :|من اصن حسودیم نششششششد -_-مدیونین فک کنین من هر سال همینقد کادو برا تولدم نمیگیرم -_-موضوع بعدی که باید بهش اشاره کنم اینه کهجرمی جووونم با این لباس و کلاهت کم کم داری تبدیلبه مرد ایده ال من میشی عاقا یه سوال جرمی زن داره :|میخوام باهاش ازدواج کنم حرفیم نباشه مدیرتون برای عروسیش همتونو دعوت میکنه پاریسبعد عروسیمون کاری میکنم اسرار سیزن 2 رو بهم بگه منم -____________________-
میدونم برا تبریک تولد جرمی کوچولومون دیره ولی خواستم یه عکسو بهتون نشون بدم که ببینین جرمی چقد کادو و نامه گرفت :|

من اصن حسودیم نششششششد -_-
مدیونین فک کنین من هر سال همینقد کادو برا تولدم نمیگیرم -_-
موضوع بعدی که باید بهش اشاره کنم اینه که
جرمی جووونم با این لباس و کلاهت کم کم داری تبدیل
به مرد ایده ال من میشی 
عاقا یه سوال جرمی زن داره :|
میخوام باهاش ازدواج کنم 
حرفیم نباشه مدیرتون برای عروسیش همتونو دعوت میکنه پاریس
بعد عروسیمون کاری میکنم اسرار سیزن 2 رو بهم بگه منم میام برا شما میگم 
شما پول جور کنین من برم فرانسه مخ جرمیو بزنم 
منم بهتون درباره سیزن 2 اطلاعات میدم ^_^
هر کی میخواد پول واریز کنه بگه بهش شماره کارت بدم 

]]>
عروسک های جدید 2017-04-04T07:34:20+01:00 2017-04-04T07:34:20+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1096 ♥تانیا♥ جرمی ای جرمیبدبختمون کردی جرمیخداییش فازت از نفرستادن اینا به ایران چیع من ب شخصه به عنوان نو جوان جامعه میرم صد تاشو میخرم میشینم خونه باهاشون خال خاله بازی میکنم دگ خودت فک کن کوچولو ها چقد میخرن-_- دوستان عزیز شمارو اشنا میکنم با سری جدید عروسک های لیدی باگپیراهن مارینتو دوس میدارمنکاتی که باید تو عکس بهشون توجه کرد 1- موهای کلویی توی عروسکش صورتی رنگ شده2- عکس کلویی توی دومین عروسک از سمت چپ خیلی مهربون تر شده در نتیجه کلویی توی سیزن 2 قراره ادم خوب بشه  جرمی ای جرمی
بدبختمون کردی جرمی
خداییش فازت از نفرستادن اینا به ایران چیع 
من ب شخصه به عنوان نو جوان جامعه میرم صد تاشو میخرم
 میشینم خونه باهاشون خال خاله بازی میکنم 
دگ خودت فک کن کوچولو ها چقد میخرن-_-
 دوستان عزیز شمارو اشنا میکنم با سری جدید عروسک های لیدی باگ
پیراهن مارینتو دوس میدارم

نکاتی که باید تو عکس بهشون توجه کرد 
1- موهای کلویی توی عروسکش صورتی رنگ شده
2- عکس کلویی توی دومین عروسک از سمت چپ خیلی مهربون تر شده در نتیجه کلویی توی سیزن 2 قراره ادم خوب بشه 

]]>
شعری که مارینت برای آدرین مینویسه 2017-03-29T07:44:22+01:00 2017-03-29T07:44:22+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1095 ♥تانیا♥ این شعر واقعی نیس و فن میده (ساخته طرفداره)اینومارینت در جواب به نامه ی ادرین مینویسهموهای تو مثل خورشید میدرخشهچشم هات به رنگ سبزه معرکه ایهوقتی بهت نگاه میکنمدرباره ی رویاها و افکار نا معلومت فکر میکنمبله من (عشق )ولنتاینت خواهم شددر کنا ر یکدیگر عشقمون واقعی خواهد شدتا ابد و برای همیشهقلب من به تو تعلق دارهم که اصنننننننن بام صوبت نکنین دارم از شدت رمانتیکیش اشک میریزمعرررررررررررررررررررررررر
اینومارینت در جواب به نامه ی ادرین مینویسهموهای تو مثل خورشید میدرخشه
چشم هات به رنگ سبزه معرکه ایه
وقتی بهت نگاه میکنم
درباره ی رویاها و افکار نا معلومت فکر میکنم
بله من (عشق )ولنتاینت خواهم شد
در کنا ر یکدیگر عشقمون واقعی خواهد شد
تا ابد و برای همیشه
قلب من به تو تعلق داره

م که اصنننننننن بام صوبت نکنین دارم از شدت رمانتیکیش اشک میریزم
عرررررررررررررررررررررررر

]]>
معنی شعری که ادرین برای لیدی باگ در ولنتاین نوشت 2017-03-29T07:31:53+01:00 2017-03-29T07:31:53+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1094 ♥تانیا♥ این شعر اصلیه که ادرین برای مارینت توی قسمت ولنتاین نوشته که من الان براتون معنیش میکنمموهای به سیاهیه شبه توچشم های زیبای آبیتمن متعجبم که چه کسی در زیر ان لباس مبدلتههر دفعه که ما همدیگر رو میبینیمامیدوارم که تو برای من بشی در کنار یکدیگر عشق ما واقعی خواهد شد میشه لطفا (عشق) ولنتاین من باشی ؟عررررررررر دلم کباب شد تا ترجمش کنم چرا اینقد عاشقانه ادرین بیچارههههههههههههههپسرمون یه پا شاعره شاعره دل شکسته این شعر اصلیه که ادرین برای مارینت توی قسمت ولنتاین نوشته
 که من الان براتون معنیش میکنم


موهای به سیاهیه شبه تو
چشم های زیبای آبیت
من متعجبم که چه کسی در زیر ان لباس مبدلته
هر دفعه که ما همدیگر رو میبینیم
امیدوارم که تو برای من بشی 
در کنار یکدیگر عشق ما واقعی خواهد شد 
میشه لطفا (عشق) ولنتاین من باشی ؟
عررررررررر دلم کباب شد تا ترجمش کنم
 چرا اینقد عاشقانه ادرین بیچارهههههههههههههه
پسرمون یه پا شاعره 
شاعره دل شکسته
]]>
پرنسس لیدی باگ وارد میشود 2017-03-29T07:26:28+01:00 2017-03-29T07:26:28+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1093 ♥تانیا♥ از همینجا میگم تاجش برا منه :|خو منم ارزو دارم :| از همینجا میگم تاجش برا منه :|
خو منم ارزو دارم :|
]]>